Welkom op de site van Luxemotor De Pronckert


De geschiedenis van "De Pronckert" begint vermoedelijk in 1931, als Johan den Breejen (of in avontuur gebouwd door de werf en de firma Goedkoop), opdracht geeft aan Scheepswerf Voorwaarts van Theun van der Beldt te West-Graftdijk, tot de bouw van een stalen vrachtschip bestemd voor de internationale vaart, met de afmetingen: 24.12 x 4.50 x 1.10, 68 ton. Voortbewogen door een Kromhout ruwe oliemotor van veertig paardekrachten. In 1932 wordt dit schip door de werf opgeleverd. Het krijgt de naam "Haarlemmermeer" en de thuishaven word Hoofddorp en wordt op 6 September 1932 ingebeiteld als: Alkm 220 B 1932.
 De Yvelpa in 1942
 
De Pronckert die hier nog de naam Yvelpa voert op de Schelde, ter hoogte van de graanhandel van Achiel Frans De Vree in Wetteren de toenmalige eigenaar. Het werd gebruikt om graan van Antwerpen naar Wetteren te varen. Dat gebeurde een tot tweemaal per week. Het graan kwam in Antwerpen aan in grote zeeschepen, die een lijndienst onderhielden tussen Mar-del-Plata (Brazilië) en Antwerpen. Het werd in Wetteren met de graanzuiger uit het schip gezogen en vandaar verder vervoerd naar de talrijke klanten in Gent, West-Vlaanderen de Vlaamse Ardennen en de kust.De geschiedenis van "De Pronckert" begint in 1931, als Johan den Breejen (of in avontuur gebouwd door de werf en de firma Goedkoop), opdracht geeft aan Scheepswerf Voorwaarts van Theun van der Beldt te West-Graftdijk, tot de bouw van een stalen vrachtschip bestemd voor de internationale vaart, met de afmetingen: 24.12 x 4.50 x 1.10, 68 ton met het bouwnummer 209. Voortbewogen door een Kromhout ruwe oliemotor van veertig paardekrachten. In 1932 wordt dit schip door de werf opgeleverd. Het krijgt de naam "Haarlemmermeer" en de thuishaven word Hoofddorp en wordt op 6 September 1932 ingebeiteld als: Alkm 220 B 1932.
Copyright © CSS3_gallery_buildings | Images | design from css3templates.co.uk